Δερματοσκόπηση

Η δερματοσκόπηση αφορά τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων με τα οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε σε μεγάλη μεγέθυνση με τη βοήθεια πολωμένου και μη πολωμένου φωτός τις διάφορες βλάβες του δέρματος με στόχο να διαγνώσουμε αν μια βλάβη είναι καλοήθης, ύποπτη ή κακοήθης.

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής δερματοσκόπησης είναι η υψηλή ευαισθησία στην πρώιμη διάγνωση καρκινωμάτων του δέρματος και των δυσπλαστικών σπίλων αλλά και αποθήκευση των ψηφιακών φωτογραφιών των βλαβών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για μεθόδους σύγκρισης αν μια βλάβη έχει υποστεί εξαλλαγή. 

Scroll to Top