Αλλεργιολογία

Στις αλλεργιολογικές παθήσεις ανήκουν η ατοπική δερματίτιδα, το αλλεργικό άσθμα, η αλλεργική επιπεφυκίτιδα, η αλλεργική ρινίτιδα, η οξεία και χρόνια κνίδωση, το αγγειοοίδημα καθώς και οι αλλεργίες εξ’ επαφής.

Οι αλλεργίες μπορεί να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όταν το δέρμα μας έρχεται σε επαφή μαζί τους από το περιβάλλον ή σε ενδογενείς παράγοντες.

Με τη βοήθεια αλλεργιολογικών τέστ μπορούμε να διευκρινήσουμε το είδος της αλλεργίας που πάσχει ο ασθενής.

Scroll to Top