Αφροδισιολογία (Σεξουαλικώς μεταδιδώμενα νοσήματα)

Η αφροδισιολογία αφορά τη διάγνωση και θεραπεία των σεξουαλικώς μεταδιδωμένων νοσημάτων στους άντρες και τις γυναίκες.

Οι βλεννογόνοι της πρωκτο-γεννητικής περιοχής και του στόματος διαφέρουν από το υπόλοιπο δέρμα και είναι πιο ευαίσθητοι σε συγκεκριμένα παθογόνα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική οδό.  

Οι πιο συχνές παθήσεις είναι τα οξυτενή κονδυλώματα, ο έρπης, οι μυκητιάσεις, η γονόρροια και η σύφιλη.

Παράλληλα με τη θεραπεία δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις μορφές πρόληψης και στον τρόπο μετάδωσης αυτών των παθήσεων. 

 

Scroll to Top