Μυρμηγκίες (Σκάνθαροι)

Οι μυρμηγκίες (σκάνθαροι) είναι εξωφυτικά ογκίδια στο χρώμα του δέρματος. Εμφανίζονται συχνότερα στα χέρια ή τα δάχτυλα ως μονήρεις ή πολλαπλές βλάβες αλλά μπορούν να μεταδοθούν μέσω ενοφθαλμισμού και σε άλλα μέρη του σώματος καθώς είναι μεταδοτικές.

Οι μυρμηγκίς εμφανίζονται πιο συχνά σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες, αλλά μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε άτομα που ασχολούνται με την επεξεργασία κρέατος και ψαρίων ή ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.  Οι μυρμηγκίες εμφανίζονται σε έως και 10% των παιδιών με τη μέγιστη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ 12 και 16 ετών.

Αν και μπορεί να υποστραφούν και μόνες τους λόγω του ρίσκου μετάδοσης τόσο στο ίδιο άτομο αλλά και σε άτομα του περιβάλλοντος συνίσταται να γίνεται έγκαιρη εξέταση και θεραπεία. Η θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με κρυοχειρουργική ή λέιζερ και συνήθως χρειάζονται 1 με 2 συνεδρίες.

Scroll to Top